BOSANSKO-HERCEGOVACKE NOVINE,

14.11.1878

BOŠNJACI I HERCEGOVCI!

Autori: JOSIP BARUN PHILIPPOVIĆ

Okupacija Bosne i Hercegovine dovršena je; sve krajeve zemlje zauzele su c kr. cete. Javni mir i red povracen je; anarhiji koja je vašu zemlju opustošila, ucinjen je kraj. Još prije negoli što smo granice vaše zemlje prekoracili proglašeno vam je svecanim nacinom, da cete Njegova Velicanstva cesara i kralja dolaze k vam kao prijatelji, da vam nenose rata vec mir, da svi stanovnici zemlje uživaju jednako pravo pred zakonom i da ce se svim štititi život, vjerozakon i imovina. Zasljepljeni ustali su proti otcinskim namjeram cesara i kralja, zavedenjem i silom potakli su jedan dio stanovnika, da se oružanom rukom opru cetam Njegova Velicanstva. Njihovo kažnjivo poduzece osujeceno je. Junactvo c kr. ceta skršilo je svaki odpor i izceralo ustaše iz njihovih posljednjih zakloništa. Po strogosti vojnih zakona podpali su pod najteže kame svi, koji su kod ustanka sudjelovali. Uvjeren ipak, da su mnogi samo iz podpunog nepoznavanja otcinskih namjera Njegova Velicanstva cesara i kralja zasliepljeni strascu latili se oružja; upoznav, da mnogi svoju bludnju uvidjaju i iskreno sažaljuju, zamolio sam za nje milost i oproštenje u cesara i kralja Njegovo Velicanstvo cesar i kralj u svojoj neizcrpivoj milosti biagoizvolilo me je ovlastiti da vam proglasim sljedece OBCENITO POMILOVANJE. I. Svim stanovnikom Bosne i Hercegovine, koji su se povodom okupacije tih zemalja po c. kr cetah pridružili oružanomu ustanku, ili su sudjelovali kod ma kakvoga poduzeca, smjerajucega na to, da se buntovni pokret potakne ili unapredi, ali od toga jur odustaše i na svoje se ognjište povratiše, da svoje prvašnje zanimanje u miru nastave, zajamcuje se podpuno pomilovanje i oproštaj kazne. To pomilovanje proteže se i na pocinjena zlocinstva suprot vojenoj sili države, dapace i na proste zlocine, prestupke i prekršaje, u koliko s ustankom u savezu stoje. Nasuprot izuzimlju se od pomilovanja prosti zlocini, prestupci i prekršaji, koji se na ustanak neodnose, imenito razbojstva i umorstva kao i druga nasilja, koja nisu iz politickoga nagona vec samo iz koristoljubja, zlobe ili pizme pocinjeni. II. Ovo obcenito pomilovanje ide takodjer osobe, koje su dionici ustanka bile, pa su pobjegle i sad su još odsutne ili kakvoj oružanoj ceti pridružene uz iste stege, no samo pod uvjet, da se najdulje za 14 dana iza kako se ova proklamacija proglasi u kotaru, u kom borave. kod c. kr. vojnoga mjestnoga zapovjednictva svoga prebivališta, ili kod c. kr vojnoga mjestnoga zapovjednictva, koje je njihovom boravištu najbliže, dobrovoljno prijave i svoje podvrgnuce i pokornost zavjere. S onim, koji u tom vremenu to neucini, postupat ce se, kad se uhvati, prema njegovoj krivnji i bez obzira na proglašeno pomilovanje po svoj strogosti zakona, a prema okolnostim stavit ce se i pred prieki sud. III. Isto pomilovanje proteže se i na osobe koje se u iztražnom zatvoru ili u kazni nalaze radi takvih kažnjivih cina, za koje je pomilovanje zajamceno. Kolovodje za koje je dokazano, da su se kao takovi kod ustanka izticali i koji se jur u iztražnom zatvoru nalaze, izkijuceni su od pomilovanja, no u osobito obzira vriednih slucajevih predložit ce se i oni, da se pomiluju. IV. Napokon zajamcuje se svim onim, koji su prije ulazka c. kr. ceta o Bosnu i Hercegovinu u politickih nemirih i metežih, te stranackih borbah udionictvovali, pomilovanje za ona nasilna djela, koja su povodom toga politickoga pokreta pocinili. V Ako li bude dvojbe, da li se ovo pomilovanje proteže na stanovitu koju osobu, kao i to, da li se iko po ustanovah ovoga pomilovanja za pocinjene zlocine, prestupe i prekršaje kazniti neima, ili da li bi se osobe, koje su radi vise kažnjivih cina vec udsudjene pomilovati imale o tom odluciti ce c kr. zapovjednictvo II. vojske, saslušav mnienje sudbenoga povjerenstva. BOŠNJACI I HERCEGOVCI! Vojska Njegova Velicanstva cesara, i kralja uzpostavlla vam je mir i red a vecinu stanovništva, koje dobro misli, oslobodila od strahovanja anarhicnih živalja. U tom uvidit cete nov dokaz otcinskih nakani Njegova Velicanstva. Svi stanovnici — uvjeren sam — složit ce se u cuvstvih zahvalnosti prema cesaru i kralju i u iskrenom nastojanju, da pripomognu uzdržati mir i red, pa da tako na svoju vlastitu korist unaprede razvoj otacbine i podignu i osiguraju blagostanje njezinih stanovnika. U Sarajevu 9. studenoga 1878.