OSLOBOĐENJE,

21.07.2009

lz nasušne potrebe da se stvari odrade tehnokratski, dakle u maniru dobrog menadžera koji dobro misli svojoj firmi, te da na odredište u Ujedinjene narode stignu najbolji, proizilaze bar tri konsekvence

Ući i opstati

Autori: EROL AVDOVIĆ

Kampanja koju je oko prijema Bosne i Hercegovine za nestalnu clanicu Vijecu sigurnosti za period od 2010. do kraja 2011. u egipatskom ljetovalištu Sharm elSheikh na samitu 119 nesvrstanih zemalja (NAM), a nakon prošlotjednog lobiranja u libijskom Sirtu, na konferenciji 54 države Africke unije (AU) nastavio ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj za sada je jedina potrebna diplomatska akcija po tom pitanju. Nakon što je, takoderprošlogtjedna, clanPredsjedništva Haris Silajdžic u Istanbulu priliko .....