SLOBODNA BOSNA,

31.01.2008

Prošle godine ljudska prava najviše su kršile Turska, Rusija i Ukrajina

Autori: DANKA SAVIĆ

Praksa Evropskog suda ima vrlo važnu ulogu, ali ovaj se Sud suocava i sa opasnošcu zagušenja zbog velikog broja predmeta. Jean Paul Costa, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, u svom je govoru prošle sedmice, uoci otvaranje nove sudske godine, kazao da statisticki pokazatelji naglašavaju tendencije koje su prisutne vec nekoliko godina. “2006. godine zabilježeno je 39.000 novih zahtjeva koji cekaju na sudsku odluku. Prošle godine taj broj prelazi 41.000, što je povecanje za 5%. Ukupan bro .....