SLOBODNA BOSNA,

20.12.2007

Dok su tvorci evropskog ustava nastojali ojačati Uniju nauštrb članica, iz Lisabonskog sporazuma uklonjeno je sve što bi EU dalo atribute države

Autori: DANKA SAVIĆ

Promjene u sadržaju odbacenog EU ustava i novog ugovora bile bi zanemarljive da ta neznatna razlika nije od kljucne važnosti tvorci evropskog Ustava nastojali su ojacati Uniju nauštrb njenih clanica, a iz Lisabonskog sporazuma uklonjeno sve ono što bi EU dalo atribute države. Umjesto ustava, EU je dobila sporazum, bez odredbi koje govore o zastavi i himni EU, buduci ministar inostranih poslova EU preimenovan je u visokog predstavnika Unije za vanjsku poslove i sigurnosnu politiku, a izašlo se u .....