OSLOBOĐENJE,

01.12.1995

Od afere "Agrokomerc" Bosna je onesposobljena da bude ravnopravan faktor • Bosna ce se obnoviii • Suditi ziocincima, a ne narodima

Hag nam je potreban

Autori: OMER KARABEG

Ivan Stambolic i Franc Šetinc, dva politicara iz prošle Jugoslavije na liniji Beograd Ljubljana razgovarali su o uzrocima i posljedicama sloma bivše Jugoslavije, a potom o najnovijim zbivanjima nakon dejtonskog sporazuma. Ovaj razgovor bice emitiran u nedjelju, • Ima onih koji misle da je sudbina Bosne, a samim zim i Jugoslavija, zapecacena dogovorom Tudmar- Miloševic u Karadordevu i da se sve ono što se nakon toga dogadalo odigravalo po tom scenariju. Ova teza suviše pojednoefavljuje stvari, .....