OSLOBOĐENJE,

12.12.2006

Za narednu godinu planiran pocetak gradnje moderne sportske dvorane

Izgradnja ambulante i apoteke u Hrasnom

Autori: E.H.

Privremeni nacelnik Opcine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo najavio je na press-konferenciji projekte ove opcine u narednom periodu, medu kojima je izdvojio izgradnju pasarele (nadvožnjak) na raskrsnici Ulice Azize Šacirbegovic i tranzita u Hrasnom. Finansijska sredstva ce biti operativna po usvajanju budžeta Opcine, a sufinansijer ce biti Direkcija za ceste Kantona Sarajevo. “Izgradnja ce omoguciti velikom broju djece da na siguran nacin dodu do odredišta”, kazao je nacelnik Koldžo. Pored toga, u na .....