OSLOBOĐENJE,

15.01.2021

Mališanima koji su se vratili u našu državu uskraćena su osnovna ljudska prava, a tek nedavnim usvajanjem dopuna Zakona o vanparničnom postupku moći će dobiti rodne listove

Djece iz Sirije nema ni u dokumentima BiH

Autori: AMELA LONČARIĆ

Jedanaestero djece koja su s majkama deportovana u Bosnu i Hercegovinu iz Sirije prije više od godinu, a koja žive u FBiH, praktično su nevidljiva. Riječ je o djeci koja su rođena u Siriji, a povratkom u našu zemlju nisu imala nijedan dokument. Više od godinu vlasti nisu pronašle način da ta djeca dobiju rodne listove i državljanstva, iako na to imaju pravo i prema Konvencijama o pravima djeteta koje je BiH potpisala. Zakonska uporišta Zbog nebrige vlasti ova djeca, ni kriva ni dužna, imala su p .....