DANI,

01.09.2019

Godišnji nacionalni program, čijem usvajanju se protivi Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, napisan je na 165 strana i podijeljen je u pet poglavlja: politička i ekonomska pitanja, odbrambena i vojna pitanja, pitanja resursa, sigurnosna i pravna pitanja. Dani prenose dijelove tog dokumenta

ANP će biti, sve drugo će proći

Autori: AMELA LONČARIĆ

Godišnji nacionalni program (ANP) 2018 - 2019, čije je usvajanje neophodno kako bi bio aktiviran MAP i nastavljen put BiH ka članstvu u NATO, još nije dobio zeleno svjetlo kolektivnog šefa države. Njegovom usvajanju i dalje se žestoko protivi Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, ali i ostali predstavnici stranaka iz RS-a. Za Dodika je, kako je u nekoliko navrata izjavljivao, sporna reforma policije te prenos drugih nadležnosti sa entiteta na državu. Na koncu je sve svoje frustracije o ANP-u s .....