OSLOBOĐENJE,

02.02.2019

Porodica, prijatelji, kolege, studenti, svi koji su ga poznavali pamtit će ga koliko po ljudskoj veličini, briljantnom umu i vrhunskom obrazovanju, toliko i po širini misli, razumijevanju i beskompromisnom izboru istinskih vrijednosti

Oproštaj s Profesorom

Autori: EDINA KAMENICA

Rodio se u Mostaru, školovao u Mostaru, Beogradu i Sarajevu, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu u junu 1970. sa prosjekom 9,72: nosilac je diploma Fonda “Hasan Brkić”, te srebrenih i zlatne značke Univerziteta. Nakon završetka postdiplomskog studija na pravno-teorijskom smjeru na Pravnom fakultetu u Beogradu, naučni stepen doktora pravnih nauka u 29. godini stekao je u maju 1976. odbranom doktorske disertacije pod naslovom “Kritička analiza Kelzenove kritike naučne osnovanosti Marxovog shva .....