OSLOBOĐENJE,

31.01.2019

Prof. Zdravko Grebo je pripadao ljudima koji su dugo pokazivali vanrednu snagu, ali i oni su samo ljudska bića, i njih slamaju olovna vremena koja traju predugo, kaže Popov

Profa je širio vedrinu oko sebe

Autori: EDINA KAMENICA

Smrt istaknutog profesora emeritusa Sarajevskog univerziteta Zdravka Grebe, čija će sahrana biti obavljena sutra, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare, rastužila je mnoge ljude u BiH, cijelom regionu i šire. Jedan od njih je i Aleksandar Popov, direktor novosadskog Centra za regionalizam. Čestitost i hrabrost Ovde, u Centru, sve nas je jako pogodila vest o Zdravkovoj smrti, kaže Popov, koji se s Grebom, tada studentom prava, upoznao u vrijeme studiranja na FPN-u u Sarajevu. Njegova majka Zlata .....