OSLOBOĐENJE,

07.12.2018

Ulaganjem u nauku do razvijenije BiH

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu jučer su predstavljeni znanstvenoistraživački i istraživačkorazvojni projekti (NI/IR) UNSA (su)financirani u sklopu natječaja Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH u 2017. godini. U sklopu ovog događaja potpisan je i ugovor o realizaciji NI/ IR projekata odobrenih u sklopu natječaja pomenutog ministarstva za ovu godinu. Govoreći o tome što Ministarstvo i na koji način podupire, ministrica prof. dr. Elvira Dilberović je pojasnila da će biti potpisani ugovori iz .....