E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

IZVORE FINANSIRANJA POLJOPRIVREDE U RS UČINITl STABILNIM