E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

REKONSTRUKCIJA VIJEĆA MINISTARA BiH JE LOGIČAN SLIJED