E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Uložit će 11 miliona eura i zaposliti još 400 osoba