E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Nema zabrane raspolaganja imovinom firme 'Feroelektro'