E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Nemoguće je inzistirati na putu BiH ka NATOu temeljem nekih starih odluka